ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ με ΤΤ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

SCOOTERS

50

ORBIT-II 50

Τετράχρονο - Αερόψυκτο - Μίζα/Μανιβέλα

1.460

 

CROX 50

Τετράχρονο – Αερόψυκτο - Τροχοί 12''

Ελαστικά OFF ROAD

1.525

 

JET4R 50

Δίχρονο - Αερόψυκτο

1.595

 

JET4 50

Τετράχρονο - Αερόψυκτο - Μίζα/Μανιβέλα

1.595

 

 

FIDDLE-IIΙ 50

Τετράχρονο - Αερόψυκτο - Μίζα/Μανιβέλα

 Τροχοί 12''

1.595

 

SYMPHONY S 50

Τετράχρονο - Αερόψυκτο - Μίζα/Μανιβέλα

Τροχοί 16''

1.795

1.695

 

SYMPHONY SR 50

Τετράχρονο - Αερόψυκτο - Μίζα/Μανιβέλα

Τροχοί 16''

1.830

 

 

MIO 50

Τετράχρονο

1.795

 

 

JET 14 50
EURO-4

Τετράχρονο – Αερόψυκτο
Μίζα/Μανιβέλα-  Τροχοί 14''

1.895 €

 

 

SYMPHONY ST50
EURO-4

Τετράχρονο – Αερόψυκτο
 Μίζα/Μανιβέλα - Τροχοί 16''

1.930 €

 

SCOOTERS
125

JET4 125

Τετράχρονο - Αερόψυκτο - Μίζα/Μανιβέλα

1.795 €

 

 

MASK 125
EURO-4

Τετράχρονο – Αερόψυκτο
Τροχοί 1
2''

1.795 €

 

 

CROX 125

Τετράχρονο – Αερόψυκτο - Τροχοί 12''

Ελαστικά OFF ROAD

1.895

 

 

SYMPHONY 125i CARGO CBS

EURO-4

Τετράχρονο – Αερόψυκτο - Μίζα
Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο - Τροχοί 16''

1.995 €

 

 

FIDDLE-IΙΙ 125i CBS

EURO-4

Τετράχρονο – Αερόψυκτο - Μίζα/Μανιβέλα

 Τροχοί 12''

1.995 €

 

 

SYMPHONY SR125i CBS

EURO-4

Τετράχρονο – Αερόψυκτο - Μίζα
Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο - Τροχοί 16''

1.995 €

1.895

 

JET14 125 A/C

EURO-4

 Τετράχρονο – Αερόψυκτο
Τροχοί 14''

2.195 €

 

 

SYMPHONY ST125i CBS
 
EURO-4

Τετράχρονο – Αερόψυκτο - Μίζα
Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο - Τροχοί 16''

2.195 €

1.995 €

 

ΜΙΟ 125i EURO-4

Τετράχρονο- Αερόψυκτο
 CBS -  Τροχοί 10' 

2.275 €

 

 

JET14 125 L/C

EURO-4

Τετράχρονο - Υγρόψυκτο
Τροχοί 14’’ - Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο

2.495 €

 

SCOOTERS
200
- 250

SYMPHONY ST 200i ABS

EURO 4

Τετράχρονο - Αερόψυκτο
Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο - Τροχοί 16''

ABS

2.345 €

 

JET14 200i ABS

EURO-4

Τετράχρονο - Αερόψυκτο
Τροχοί 14’’ - Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο

2.695 €

 

JOYRIDE 200i  S  ABS
 EURO-4  
 

ΤετραβάλβιδοΥγρόψυκτο

Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο                         

3.495

 

 

GTS250i ABS
 
(Start & Stop)  EURO-4         
 

Τετραβάλβιδο - Υγρόψυκτο  

Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο
ABS

3.995

 

SCOOTERS

300 - 600

CITYCOM S 300i ABS
EURO-4

Τετραβάλβιδο - Υγρόψυκτο
Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο -   Τροχοί 16''

Κινητήρας F4 27,5 HP - ABS

3.995 €

3.695 €

CRUISYM 300i ABS
 EURO-4

ΤετραβάλβιδοΥγρόψυκτο 
Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο -
ABS

4.895 €

4.595 €

 

MAXSYM 400i ABS

Τετραβάλβιδο - Υγρόψυκτο
    Εμπρός διπλό δισκόφρενο/Πίσω δίσκος

Τροχοί 15''/14'' - ABS

5.895

 

MAXSYM 600i ABS SE 

Τετραβάλβιδο - Υγρόψυκτο
    Εμπρός διπλό δισκόφρενο/Πίσω δίσκος

Τροχοί 15''/14'' - ABS

6.295 €

MOTORCYCLES

MAGIC SR 125i

EURO-4

Παπί injection - EURO 4
 
Πίσω/Εμπρός δισκόφρενο
CBS

1.945 €

1.795 €

 

WOLF CR 300i

EURO-4

Μοτοσικλέτα Δρόμου

Τετραβάλβιδη – Υδρόψυκτη

Πίσω/Εμπρός δισκόφρενα

6 Ταχύτητες

ABS

4.195 €