Δωρεά της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. σε Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε., έχοντας ως γνώμονα τη συμμετοχή σε δραστηριότητες με κοινωνικό όφελος στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, προχώρησε στην δωρεά 10 ηλεκτρικών οχημάτων σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Τρικκαίων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για παιδιά που φοιτούν έως και τη Γ’ τάξη του Δημοτικού.

Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ένας από τους πιο δραστήριους και τεχνολογικά προηγμένους Δήμους της χώρας μας, έχοντας να επιδείξει σημαντικό έργο στην σωστή κυκλοφοριακή αγωγή των νέων, βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.