Αξιότιμε αυριανέ κύριε Υπουργέ,

Στις εισαγωγές δικύκλων επιβάλλεται το Τέλος Ταξινόμησης (ΤΤ) ένα τέλος που επιβάλλεται μόνο στην Ελλάδα και όχι σε άλλες χώρες της ΕΕ κατά την εισαγωγή του οχήματος.

Το τέλος ταξινόμησης κυμαίνεται από 2% έως 12%, αναλόγως του κυβισμού του οχήματος.

Δυστυχώς το ΤΤ δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται μετά την οριστική εξαγωγή του οχήματος και  ουσιαστικά καθίσταται επιπλέον δασμός-κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και στην εξαγωγή δικύκλων οχημάτων, κυρίως σε βαλκανικές χώρες, ανταγωνιζόμενη εξαγωγείς μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός, όπως καλά γνωρίζετε, είναι η απάντηση στην δραματική μείωση της εσωτερικής αγοράς.

Το 2018 πραγματοποιήσαμε εξαγωγές  1.100 δικύκλων οχημάτων  και στην προσπάθεια διεύρυνσης των εξαγωγών θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα εάν η επιβολή του ΤΤ δεν μας καθιστούσε μη ανταγωνιστικούς σε σχέση με τους εξαγωγείς άλλων χωρών.

Αναπάντητα πρωτόκολλα και αιτήματα πολλών ετών στα αρμόδια υπουργεία.

Αν δεν μπορούμε να έχουμε λύση, θα μας αρκούσε τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη απάντηση-ενημέρωση των αρμοδίων, για τον λόγο που δεν προχωρούν στην διευθέτηση του θέματος.

ΝΑΙ στην ανάπτυξη με τα έργα τα μεγάλα, τα ωραία, που τα δείχνουν και στις τηλεοράσεις.

Με τα εμπόδια που καθημερινά συναντούμε ελέω “κρατικής φροντίδας”, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ?

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. | Γ.Ε.ΜΗ. 10110253000 | © Copyright -2022