Ισοδυναμία διπλωμάτων Αυτοκινήτου με Δίκυκλο έως 125cc

Έχεις άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου;

Η άδεια οδήγησης Β (Αυτοκινήτου) ισχύει για την οδήγηση:

Μοτοποδήλατου – 50cc

Με τις προϋποθέσεις:

  • Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών

Μοτοσυκλέτας έως 125cc

με τις προϋποθέσεις:

  • Kατοχή της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών
  • Υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση, πέντε (5) μαθημάτων
    και αναγραφή κωδικού “121” στο δίπλωμα

Έχεις άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου και Μοτοποδηλάτου;

Τότε μπορείς να οδηγήσεις

Μοτοσυκλέτα έως 125cc

 με τις προϋποθέσεις:

  • Kατοχή της κατηγορίας Β πάνω από τέσσερα (4) έτη
  • Κατοχή της κατηγορίας Μοτοποδηλάτου πάνω από τέσσερα (4) έτη
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. | Γ.Ε.ΜΗ. 10110253000 | © Copyright -2022