Οδήγηση νέας κατηγορίας μοτ/του 25km/h


Χωρίς Άδεια Οδήγησης

Πλέον μπορείτε να οδηγήσετε μοτοποδήλατα 2κυκλα-3κυκλα με ανώτατη ταχύτητα 25 km/h

 Δεν απαιτείται:

Άδεια οδήγησης για ηλικίες άνω των 15 ετών

 Απαιτείται:

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ασφάλιση
  • Κράνος

 

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. | Γ.Ε.ΜΗ. 10110253000 | © Copyright -2022