Δυναμική – Πωλήσεις

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ: ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.

Η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.

  • Πωλήσεις (2012): 9.617 μονάδες
  • Πωλήσεις (2013): 9.116 μονάδες
  • Πωλήσεις (2014): 10.219 μονάδες
  • Πωλήσεις (2015): 10.384 μονάδες
  • Πωλήσεις (2016): 11.792 μονάδες
  • Πωλήσεις (2017): 11.005 μονάδες
  • Πωλήσεις (2018): 14.437 μονάδες
  • Πωλήσεις (2019): 16.867 μονάδες
  • Πωλήσεις (2020): 16.510 μονάδες
  • Πωλήσεις (2021): 19.219 μονάδες

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. | Γ.Ε.ΜΗ. 10110253000 | © Copyright -2022